MS:1177 Cao 1m75 – nặng 65kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt