MS:1177 Cao 1m78 – nặng 77kg – 24 tuổi – hàng to – HLV Gym