MS:1179 Cao 1m68 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt