MS:1182 Cao 1m78 – nặng 77kg – 23 tuổi – hàng 17cm – VĐV thể hình