MS:1186 Cao 1m73 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng 16cm