MS:1187 Cao 1m76 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt