MS:1188 Cao 1m73 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt