MS:1193 Cao 1m86 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng to – siêu mẫu