MS:1194 Cao 1m8 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt