MS:1196 Cao 1m75 – nặng 68kg – 28 tuổi – hàng 18cm