MS:1197 Cao 1m75 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt