MS:1198 Cao 1m78 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng khủng