MS:1201 Cao 1m77 – nặng 71kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt