MS:1202 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt