MS:1205 Cao 1m7 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng khủng