MS:1207 Cao 1m73 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng to – slim fit