MS:1210 Cao 1m73 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt