MS:1211 Cao 1m78 – nặng 76kg – hàng 17cm – mátxa tốt