MS:1214 Cao 1m74 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt