MS:1216 Cao 1m75 – nặng 63kg – 22 tuổi – hàng 18cm