MS:1217 Cao 1m82 – nặng 75kg – sn 92 – hàng to – mátxa tốt