MS:1218  Cao 1m73 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt