MS:1220 Cao 1m75 – nặng 82kg – 21 tuổi – hàng 17cm – VĐV gym