MS:1220 Cao 1m8 – nặng 74kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt