MS:1221 Cao 1m73 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng khủng