MS:1222 Cao 1m73 – nặng 70kg – hàng khủng – mátxa tốt