MS:1224 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt