MS:1225 Cao 1m74 – nặng 66kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt