MS:1225 Cao 1m73 – nặng 60kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt