MS:1227 Cao 1m7 – nang 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt