MS:1228 Cao 1m72 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt