MS:1229 Cao 1m73 – nặng 67kg – hàng to – mátxa tốt