MS:1231 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt