MS:1234 Cao 1m77 – nặng 67kg – hàng 17cm – Hàng to – mátxa tốt