MS:1235 Cao 1m72 – nặng 62kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt