MS:1235 Cao 1m73 – nặng 60kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt