MS:1237 Cao 1m72 – nặng 70kg – 28 tuổi – Hàng 17cm