MS:1237 Cao 1m72 – nặng 64kg – sn 97 – hàng to – mátxa tốt