MS:1238 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – Hàng to – mátxa thái