MS:1239 Cao 1m75 – nặng 68kg – 20 tuổi – hàng 17cm – mátxa thái