MS:1240 Cao 1m64 – nặng 64kg – 23 tuổi – hÀng to – mátxa tốt