MS:1241 Cao 1m8 – nặng 67kg – sn 95 – hàng khủng – mátxa tốt