MS:1243 Cao 1m9 – nặng 80kg – hàng To – Siêu mẫu nga