MS:1246 Cao 1m74 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt