MS:1247 Cao 1m7 – nặng 60kg – 27 tuổi – mÁtxa tốt – hàng to