(đang ở hà nội) MS:1250 Cao 1m74 – nặng 76kg – sn 92 – hàng to