MS:1251 Cao 1m75 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt