MS:1253 Cao 1m77 – nặng 71kg – hàng to – mátxa tốt