MS:1254 Cao 1m75 – nặng 60kg – 23 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt