MS:1255 Cao 1m74 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt