MS:1257 Cao 1m74 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt