Ms:1258 Cao 1m72 – nặng 64kg – 21 tuổi – hàng 17cm – biết mátxa