MS:1259 Cao 1m75 – nặng 60kg – 25 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt