MS:1259 Cao 1m7 – nặng 57kg – sn 99 – hàng to mátxa tốt