MS:1260 Cao 1m77 – nặng 71kg – 24 tuổi – Hàng 17cm