MS:1264 Cao 1m72 – nặng 63kg – sn 92 – trai thẳng – hàng to – mátxa tốt